Charakter i umiejętności przywódcze

16 18 20

W biznesie trwałość i efektywność firmy zależy od ludzi, którzy w niej pracują. Stabilne przedsiębiorstwo kojarzone jest zazwyczaj z tym, które może się pochwalić wyraźną przewagą konkurencyjną. Przewagą, ale na jak długo? Żyjemy w czasach, w których potrzebujemy nowego pokolenia liderów. Przywódców, potrafiących dostrzec zachodzące w społeczeństwie zmiany. Przyjęcia nowej optyki.

Dzisiejszy rynek wymaga od menedżerów wielowymiarowego przygotowania. Musi on wziąć odpowiedzialność nie tylko za firmę, ale także za zatrudnionych w niej pracowników. Z jednej strony wymaga się od niego osiągania celów biznesowych, którym towarzyszą takie umiejętności jak: odporność na stres, nastawienie na cel, specjalizacja w danej dziedzinie a także … wielogodzinna, nieustanna praca. Z drugiej strony musi on być liderem, który nie tylko motywuje swoich współpracowników, ale przede wszystkim jest dla nich autorytetem.

Przywództwo jest sztuką

Nie każdy ma ku niemu predyspozycje, lecz każdy może ćwiczyć swoje umiejętności. Przywódcy nie mają wieść pracowników w kierunku jednego miejsca, ponieważ ostateczny cel może okazać się zupełnie inny od pierwotnie zakładanego. Menedżerowie powinni obrać szeroką perspektywę patrzenia, bo tylko tak będą w stanie dostrzec nadchodzące z różnych stron zmiany.

Menedżer to zawód zaufania społecznego.

Będąc przywódcą odpowiadasz nie tylko za firmę, ale przede wszystkim za pracowników w niej zatrudnionych. Ważne jest, aby menedżer potrafił rozróżnić i zrozumieć procesy psychologiczne zachodzące w organizacji. Powinien także umiejętnie dostosować tę wiedzę do potrzeb odbiorców – pracowników.

Cechy i umiejętności dobrego przywódcy

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych umiejętności jakimi powinien wyróżniać się dobry menedżer. Spróbuj ocenić, w jakim stopniu je opanowałeś. Na osobnej kartce papieru wypisz „1” jeśli uważasz, że zupełnie nie opanowałeś danej umiejętności, „5” – gdy trudno powiedzieć, a „10”, jeżeli jesteś całkowicie przekonany, że masz takie kompetencje. Ustal swój średni wynik, a następnie zacznij od pracy nad obszarem, w którym uważasz, że wypadasz najsłabiej. Pamiętaj jednak, że wymienione poniżej umiejętności nie wyczerpują do końca listy, niektóre z nich z kolei mogą nie pasować do organizacji, którą akurat zarządzasz, dlatego zadanie ma charakter refleksyjny.

 • Myśląc o zarządzaniu menedżer powinien uwzględnić szerszy kontekst społeczno – historyczny. Dzięki temu jest w stanie zrozumieć specyficzne zachowania pewnych grup społecznych. Daje to obraz tego, jak funkcjonują pracownicy, według jakich reguł przetwarzają informacje, na których opierają swoje zachowania i interakcje.
 • Jest nastawiony prospołecznie. W miejscu pracy nie dąży do stworzenia rywalizacji między pracownikami. Stara się obiektywnie oceniać sytuacje.
 • Skuteczny przywódca zbiera informacje pytając różnych niezależnych ekspertów i korzysta z wielu źródeł wiedzy. Próbuje przewidywać przyszłe posunięcia konkurencji, a także zmiany rynkowe.
 • W sytuacjach konfliktowych formułuje problem uwzględniając różne punkty widzenia, opinie. Chce spojrzeć na dane zagadnienie z szerszej perspektywy.
 • Podejmując decyzje przewiduje potencjalne zagrożenia i niezamierzone konsekwencje działań. Bierze za nie odpowiedzialność i konsekwentnie się ich trzyma.
 • Dobry szef dokładnie sprawdza, czy wszystko zmierza w obranym wcześniej kierunku. Koncentruje swoją uwagę na strategicznych celach firmy.
 • Motywacja na sukces. Przywódca dąży do osiągania celów biznesowych, a także chęci zajmowania stanowiska kierowniczego.
 • Umiejętnie kontroluje emocje, szczególnie w sytuacjach stresowych.
 • Empatia. uwzględniać stany emocjonalne pracowników. Świadomie je wykorzystywać do forsowania własnych pomysłów.
 • Pielęgnuje kreatywność wśród pracowników. Przełamuje schematy. Tworzy sprzyjające warunki do wyrażania własnego zdania i pomysłów.
 • Odporność na nacisk ze strony innych osób.
 • Umiejętnie dobiera narzędzia menedżerskie w zależności od specyfiki branży.

Efektywne przywództwo to suma wszystkich wyżej wymienionych umiejętności. Bycie liderem to praca, która wymaga ciągłego uczenia się i dostosowywania do zmian rynkowych. Nikt nie mówi, że jest to zadanie łatwe, jednak jeżeli Twoim celem jest stać się dobrym przywódcą musisz rozwijać swoje umiejętność, zarówno te o charakterze twardym jak i miękkim.

Przywódca powinien być inspiratorem zmian. Wizjonerem, który stanowi wzór do naśladowania. Być jak Steve Jobs, lider, który zrewolucjonizował swoją branżę i jej produkty. Zmienił sposób myślenia o technologii oraz podejścia do pracowników. Pozostawił niezatarte piętno na współczesnej kulturze.

Literatura:

Pawlikowska – Olsza, Skuteczny menedżer, czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi, Wyd. Biznes Samo-Sedno, Warszawa 2015.

Harvard Business Review Polska, Strategiczne przywództwo: niezbędne umiejętności, Listopad 2013.

 

Kup dietę online – od dietetyka
Opublikowano ponad miesiąc temu
Oceń artykuł
Charakter i umiejętności przywódcze - 4.2/5. Oddano 6 głosy.
Autor artykułu: