E2xx (konserwanty)

Nazwa produktu Kalorie Tłuszcze Białko Węglowodany
E 200 Kwas sorbowy - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 202 Sorbinian potasu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 203 Sorbinian wapnia - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 210 Kwas benzoesowy - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 211 Benzoesan sodu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 212 Benzoesan potasu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 213 Benzoesan wapnia - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 215 Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 214 p-hydroksybenzoesan etylu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 218 p-hydroksybenzoesan metylu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 219 Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 220 Dwutlenek siarki (Bezwodnik kwasu siarkawego) - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 221 Siarczyn sodu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 222 Wodorosiarczyn sodu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 223 Pirosiarczyn sodu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 224 Pirosiarczyn potasu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 226 Siarczyn wapnia - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 227 Wodorosiarczyn wapnia - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 228 Wodorosiarczyn potasu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 234 Nizyna - - - -
E 234 Nizyna - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 235 Natamycyna - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 239 Heksametylenoczteroamina - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 242 Dimetylodiwęglan - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 249 Azotyn potasu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 250 Azotyn sodu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 251 Azotan sodu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 252 Azotan potasu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 260 Kwas octowy - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 261 Octany potasu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 262 Octany sodu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 263 Octan wapnia - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 270 Kwas mlekowy - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 280 Kwas propionowy - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 281 Propionian sodu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 282 Propionian wapnia - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 283 Propionian potasu - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 284 Kwas borowy - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 285 Czteroboran sodu (boraks) - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 296 Kwas jabłkowy - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 290 Dwutlenek węgla - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów
E 297 Kwas fumarowy - kCal - Tłuszczu - białka - węglowodanów