Zanieczyszczenia powietrza – filtry najlepsze do użytku domowego

Zanieczyszczenie powietrza filtry domowe

Dużą część życia spędzamy w domu. Oprócz przytulnego wystroju pomieszczeń powinniśmy zadbać także o jakość powietrza, która nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie. Oddychanie to proces automatyczny, któremu nie poświęca się należytej uwagi – nic więc dziwnego, że zdarza się nam tę ważną kwestię pomijać.  

Zanieczyszczenia powietrza w twoim domu

Wiele mówi się o zanieczyszczeniach środowiska, smogu i szkodliwości dymu. Dokąd uciec, jeżeli jakość powietrza w naszych domach również może pozostawiać wiele do życzenia? Jakość powietrza obniżona zostaje przez obecność wielu związków, takich jak:

  • dwutlenek i tlenek węgla,
  • tlenki azotu (jego źródłem są kuchenki i piecyki gazowe),
  • lotne związki organiczne (ich obecność powodowana jest używaniem kosmetyków, rozpuszczalników, farb, środków grzybobójczych, ale także gotowaniem, pieczeniem),
  • formaldehyd,
  • azbest,
  • ołów, mangan, kadm (dym nikotynowy).

Zanieczyszczenia obecne w naszych domach pochodzą zarówno z używanych przez nas produktów, jak również ze środowiska zewnętrznego, na które także mamy wpływ, choć w stopniu niewielkim. W dzisiejszych czasach pojawiają się nowe zespoły chorób związane z przebywaniem w niesprzyjającym środowisku pomieszczeń nieprzemysłowych – tak zwane Building Related Illnesses. Możemy do nich zaliczyć m.in. – gorączkę klimatyzacyjną czy zatrucie tlenkiem węgla. Nie jest natomiast nowym odkryciem, że narażenie na dym tytoniowy zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu. Można poprawić jakość powietrza w swoim domu stosując różnego rodzaju oczyszczacze.

Zanieczyszczenia powietrza – rodzaje filtrów

W zależności od potrzeb rynek oferuje nam kilka rodzajów oczyszczaczy powietrza. Wśród nich znajdą się modele polecane dla alergików, które najlepiej zbierają kurz i inne alergeny, a także modele nastawione na eliminację bakterii i wirusów, które najlepiej sprawdzają się w przychodniach i szpitalach. 

Filtr powietrza HEPA

Dla alergików szczególnie poleca się filtr HEPA – wysokosprawny filtr powietrza, który zatrzymuje i rozprasza małe cząsteczki o średnicy nie mniejszej niż 0,3 mikrona. Oznacza to, że skutecznie filtruje powietrze z pyłków, pleśni, bakterii, roztocza. Nie jest skuteczny w wyłapywaniu wirusów, ponieważ ich rozmiary są mniejsze od 0,3 mikrona. Dysponując filtrem HEPA nie należy zapominać, że istnieje ryzyko namnażania złapanych bakterii. Nie jest on też skuteczny w usuwaniu nieprzyjemnych zapachów, czego nie można powiedzieć o stosowanych filtrach z węglem aktywnym.

Filtr węglowy do okapu

Węgiel aktywny jest bardzo chłonny i dzięki reakcjom chemicznym zachodzącym na jego powierzchni zatrzymuje w swoich porach wybrane związki chemiczne.

Filtr jonowy

Równie skuteczny w ochronie przed alergenami (ale także bakteriami, wirusami, dymem tytoniowym) jest filtr jonowy. Mechanizm jego działania wykorzystuje reakcje przyciągania się jonów o ujemnych ładunkach do jonów o ładunkach dodatnich, to znaczy anionów i kationów. Filtr emituje strumień anionów, które łączą się z cząsteczkami kurzu i alergenami (kationami), co sprawia że połączone pary opadają na ziemię. Nie jest to jednak urządzenie szczególnie polecane ze względu na wytwarzanie ozonu, który jest gazem toksycznym.

Filtr UV

Często goszczącym na terenie szpitali i kuchni jest filtr generujący promieniowanie UV. Jak wiadomo, promieniowanie to zabija bakterie i wirusy poprzez niszczenie ich materiału genetycznego. W związku z tym, jeśli trapią cię częste przeziębienia może okazać się skuteczny w zapobieganiu im. Nie przynosi jednak większej korzyści alergikom, ponieważ nie eliminuje kurzu i innych potencjalnych alergenów.

W zależności od tego, na czym zależy nam najbardziej – czy jest to eliminacja bakterii i wirusów, oczyszczenie powietrza z alergenów i kurzu, czy też pozbycie się nieprzyjemnych zapachów – dobieramy odpowiedni rodzaj filtra. Zdarza się, że potrzeb jest więcej – w takiej sytuacji warto wybrać jednocześnie kilka rodzajów.

Literatura:

  • Józef S. Pastuszka Śląska Akademia Medyczna, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Zdrowia Środowiskowego; ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZEŃ;
  • Zdrowy-dom.com
Opublikowano ponad miesiąc temu
Oceń artykuł
Oceń artykuł
Autor artykułu:
Paulina Hetwer , Dyplomowany dietetyk kliniczny. Wierzy, że odpowiednie żywienie jest kluczem do zdrowego i długiego życia.
Dodaj do ulubionych