5 symptomów które mogą świadczyć o początku depresji

16 18 20

Często używana w mowie potocznej i przypisywana wielu negatywnym stanom. Zdarza się, że chwilowe niepowodzenia i nieprzyjemne wydarzenia urastają do rangi stanów depresyjnych, które koniecznie trzeba leczyć. Bywa także, że mimo ewidentnych symptomów jest lekceważona. Mowa o depresji, która uważana jest za jedną z groźniejszych chorób. Utrudnia codzienne funkcjonowanie, pogarsza nastrój i zdrowie, obniża poziom energii i chęć do życia.

Depresja

Depresja jest zaburzeniem nastroju odnoszącym się do anomalii w zakresie emocji lub nastroju. Może przybierać dwa różne, skrajne stany. Tym razem skupimy się na sytuacji odczuwania głębokiego smutku i przygnębienia. Innym stanem jest mania, w czasie której odczuwa się euforię, podniecenie. Niektórzy ludzie odczuwają tylko depresję, lecz zdarza się, że doświadczają obu aspektów.

To co różni depresję od smutku czy potocznej chandry to przede wszystkim specyficzny moment, w którym się pojawia, bowiem najczęściej jest to okres dorastania i wczesnej młodości. Kolejną grupą wiekową podatną na zachorowalność są osoby po sześćdziesiątym piątym roku życia. Ważną kwestią podczas dokonywania rozróżnień między smutkiem a depresją jest czas trwania różnych stanów. W przypadku smutku czy negatywnych odczuć nie trwa to długo, są to stany przemijające, które nie dezorganizują funkcjonowania jednostki, a osoba zna sposoby na likwidację nieprzyjemnych stanów. W przypadku depresji już tak nie jest, gdyż okres trwania objawów jest wydłużony, zmianie ulega porządek dnia codziennego, objawy się nasilają i często tylko pomoc specjalisty jest w stanie ten stan skrócić.

Symptomy świadczące o początku depresji

W depresji, wyróżnia się symptomy osiowe, które są typowe dla osób z depresją. Zalicza się do nich: obniżenie nastroju, osłabnięcie napędu psychoruchowego, zaburzenia rytmu okołodobowego, objawy somatyczne i lęk.

  1. Obniżenie nastroju to podstawowy symptom świadczący o pojawiającym się problemie. Charakteryzuje się głównie tym, że jednostka swój stan opisuje jako ciągły smutek, przygnębienie oraz niemożność odczuwania radości, szczęścia i satysfakcji. Związane jest to ze spłyceniem wrażliwości na odbiór bodźców fizycznych, jak i psychicznych. To, co kiedyś sprawiało radość już nie ma takiego oddziaływania. Jeśli nie dostrzeże się rozwijającej się depresji to może dojść do anhedonii, czyli zupełnej utraty odczuwania przyjemności. Obecne jest zobojętnienie, poczucie pustki, czasami także labilny nastrój. Jednostka ma trudności z kontrolowaniem swoich emocji, pojawiają się zachowania impulsywne, które bywają zaskoczeniem dla otoczenia, ponieważ są niezgodne z dotychczasowym jej postępowaniem.
  2. Obniżenie tempa procesów psychicznych i ruchowych to spowolnienie myślenia, także osłabienie pamięci, trudności z koncentracją, poczucie niesprawności intelektualnych i lokomocyjnych. Z tym aspektem związane jest wspomniane wcześniej zobojętnienie, które może doprowadzić do całkowitego zahamowania ruchowego.
  3. Z zaburzeniami rytmów biologicznych związane są problemy ze snem. Wyróżnia się dwa symptomy depresyjne. Pierwszy z nich to skrócenie snu, wielokrotne budzenie się w nocy i wczesne wybudzanie się. Drugi to jego przeciwieństwo, a więc jest to zwiększona potrzeba snu w nocy, a także spanie w trakcie dnia. Inne aspekty wahań rytmu dnia to kłopoty z samopoczuciem. Jest to tak zwane dobowe wahanie samopoczucia, to znaczy rano u osób, u których rozwijają się symptomy depresyjne, nastrój jest gorszy, mają problem z rozpoczęciem dnia, ze zmobilizowaniem się. Osoby te źle się czują, a apogeum następuje w środku dnia, ale po południu ulega to zmianie, a wieczorem następuje znaczna poprawa i zwiększona aktywność.
  4. Jako symptomy występujące przy początkach depresji wskazuje się objawy somatyczne, takie jak bóle głowy, karku, zaparcia, wysychanie błony śluzowej, także kłopoty z apetytem, ponieważ niektóre jednostki tracą chęć jedzenia i ich waga znacznie spada. Zdarza się odwrotna reakcja, a mianowicie – zajada się stan depresyjny najczęściej słodyczami, czego skutkiem jest przybieranie na wadze.
  5. Lęk jest jednym z symptomów depresji, może utrzymywać się stale, mieć falujące nasilenie i ujawniać się w sytuacjach zaskakujących dla osób zdrowych. Mówi się o lęku wolnopłynącym, którego zatrzymanie i panowanie nad nim powodują problemy z koncentracją i drażliwość.

Początkowe symptomy depresji mogą przypominać wiele różnych chorób i schorzeń, przez co myślenie o nich w kategorii depresji bywa lekceważone i pomijane. Jednak długo utrzymujące się stany smutku i przygnębienia stopniowo przekształcają sposób myślenia o sobie, jak i otaczającym świecie. Doprowadza to do pogłębienia symptomów choroby i konieczności sięgnięcia po poradę specjalisty. Ważna jest pomoc osób z najbliższego otoczenia, które mogą w porę zareagować na zmiany w zachowaniu osoby bliskiej.

Kup dietę online – od dietetyka
Opublikowano ponad miesiąc temu
Oceń artykuł
5 symptomów które mogą świadczyć o początku depresji - 4.7/5. Oddano 41 głosy.
Autor artykułu:
, Psycholog i pasjonatka zdrowego stylu życia.