Prawidłowa relacja lekarz-pacjent wpływa na sukces terapii

16 18 20

Z przeprowadzonych badań dotyczących przebiegu terapii osób dotkniętych przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) wynika, że ogromny wpływ na sukces leczenia ma prawidłowy kontakt lekarza z pacjentem. To właśnie lekarz może najsilniej wpłynąć na percepcję choroby przez pacjenta.

Relacja lekarz-pacjent

Prawidłowa komunikacja między lekarzem i pacjentem jest szczególnie ważna w przypadku chorób przewlekłych. Wymagają one długoterminowego leczenia i regularnych wizyt u lekarza. O tym jak rozmawiać z pacjentem pisaliśmy już na łamach naszego portalu.

Wyniki tegorocznych badań przeprowadzonych przez PBS podkreślają ogromną rolę relacji pacjent-lekarz w przebiegu terapii. POChP jest chorobą, która może prowadzić do alienacji chorych, z powodu zbyt małej wiedzy społeczeństwa na jej temat. Małe zrozumienie ze strony otoczenia wpływa także na brak samoakceptacji chorego.   

Relacja z lekarzem może przynieść pozytywne wyniki terapii widoczne nie tylko w poprawie stanu fizycznego, ale także psychicznego. Wpływa na percepcję siebie, lekarza, leków i samej choroby.

POChP jest ciężką i wymagającą dłogoterminowego leczenia chorobą, która w przypadku braku leczenia obejmuje cały organizm. Za przyczynę choroby uważa się m.in. długotrwałe palenie tytoniu, co podkreśla zgubne skutki nałogu. Jego rzucenie jest ważną częścią terapii. POChP nie jest jedyną chorobą, która z powodu małej świadomości społeczeństwa prowadzi do wyalienowania chorych. Rola lekarzy zatem obejmuje nie tylko zwalczanie symptomów i źródeł choroby, ale także edukację na temat choroby i podstawową pomoc psychologiczną.  

Kup dietę online – od dietetyka
Opublikowano ponad miesiąc temu
Oceń artykuł
Prawidłowa relacja lekarz-pacjent wpływa na sukces terapii - 3.7/5. Oddano 3 głosy.
Autor artykułu: