E-papieros – zdrowsza alternatywa popularnej używki?

16 18 20

Elektroniczne papierosy zrewolucjonizowały rynek i szybko zyskały olbrzymią popularność. Ich użytkowników stale przybywa, szczególnie wśród młodych ludzi. Uważa się je za mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów. Zamiast dymu, produkują aerozole, które rzeczywiście pozbawione są substancji smolistych oraz szkodliwego tlenku węgla, lecz czy przez to są one mniej groźnie dla naszego zdrowia?

E-papieros – szkodliwe efekty

Elektroniczne papierosy produkują wysoko reaktywne cząsteczki, które powodują uszkadzanie i szybsze starzenie się komórek oraz mogą zapoczątkowywać procesy kancerogenne. Z tego względu Światowa Organizacja Zdrowia wzywa do zakazu ich stosowania w miejscach publicznych i miejscach pracy oraz reklamowania ich i sprzedaży osobom nieletnim.

W doświadczeniu przeprowadzonym na myszach, naukowcy z Johns Hopkins University w Maryland odkryli, że wolne rodniki zawarte w oparach z e-papierosów mogą uszkadzać płuca i sprawiać, że stają się bardziej podatne na infekcje dróg oddechowych. Badacze posłużyli się modelem zwierzęcym. Infekcja przebiegała znacznie silniej u myszy, które uprzednio narażone były na kontakt z  mgiełką pochodzącą z elektronicznego papierosa niż u gryzoni, które oddychały czystym powietrzem.

Podczas innego doświadczenia uczeni badali cytotoksyczność e-liquidów. Namnożone komórki nabłonka płucnego eksponowane były m.in. na aerozol z e-papierosa. Okazało się, że choć żywotność komórek była wyższa niż w przypadku ekspozycji na dym tradycyjnego papierosa, to stres oksydacyjny oddziałujący na ludzkie komórki był pięciokrotnie silniejszy. Choć większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, zachwianie równowagi tlenowej negatywnie wpływa na nasze zdrowie i urodę. Co więcej, może indukować rozwój otyłości i procesów miażdżycowych.

E-papieros – sposób na rzucenie palenia?

Elektroniczne inhalatory nikotyny proponowane są osobom próbującym pożegnać się z nałogiem. Producenci zapewniają często, że ich produkty dostarczają nikotynę w sposób bezpieczny i zdrowy. Nic bardziej mylnego! E-papieros nie jest oficjalnie uznany za środek Nikotynowej Terapii Zastępczej, które wspomagają walkę z uzależnieniem.

Nieznany jest pełen skład chemiczny substancji wykorzystywanych w tego typu  urządzeniach. Przedsiębiorcy pilnie strzegą informacji. Do dziś trwają dyskusje na ten temat i nie ulega wątpliwości, że konieczne są dalsze badania naukowe. Pewne jest jedynie, że tylko całkowite zaprzestanie palenia pozwala uchronić się przed przewlekłymi chorobami układu oddechowego oraz obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia choroby nowotworowej.

Literatura:

 • Goel R, Durand E, Trushin N, Prokopczyk B, Foulds J, Elias RJ, Richie JP: Highly Reactive Free Radicals in Electronic Cigarette Aerosols. Chemical Research in Toxicology 28 (9), 2015.
 • Scheffler S, Dieken H, Krischenowski O, Förster C, Branschei D,  Aufderheideh M.: Evaluation of E-Cigarette Liquid Vapor and Mainstream Cigarette Smoke after Direct Exposure of Primary Human Bronchial Epithelial Cells. Int. J. Environ. Res. Public Health 12 (4), str. 3915-3925, 2015.
  [on-line: ttp://www.mdpi.com/1660-4601/12/4/3915/htm]
 • Bodera P: Wpływ palenia papierosów i stresu oksydacyjnego na mechanizmy metaboliczne i immunologiczne prowadzące do otyłości. Czasopismo aptekarskie 3, str. 13-22, 2009.
  [on-line: http://www.cza.pl/pdf/cza2009-03-s13-22.pdf]
 • Caponnetto P, Campagna D, Cibella F, Morjaria JB, Caruso M: EffiCiency and Safety of an eLectronic cigAreTte (ECLAT) as Tobacco Cigarettes Substitute: A Prospective 12-Month Randomized Control Design Study. PLoS ONE 9(1), 2014.
  [on-line: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066317]
Kup dietę online – od dietetyka
Opublikowano ponad miesiąc temu
Oceń artykuł
E-papieros – zdrowsza alternatywa popularnej używki? - 4.4/5. Oddano 8 głosy.
Autor artykułu:

Opinie

 • Artur 08.12.2015, 12:38

  Zdecydowanie zdrowsze rozwiązanie. Jeśli jesteś/byłeś nałogowym palaczem, to e-papieros to świetny pomysł. Przerzuciłem się z analogów na elektryka tabaque i to była dobra decyzja 🙂

  Odpowiedz
  • Bonavita.pl 09.12.2015, 5:28

   Zdrowsza możliwe, ale nie jest to całkiem zdrowe rozwiązanie. Warto wziąć pod uwagę także skład wkładów do e-papierosów. Polecamy jednak całkiem porzucić nałóg. To z pewnością wyjdzie Ci na zdrowie.

   Odpowiedz
  • Justyna 09.12.2015, 7:39

   E-papie­rosy zna­la­zły się ostat­nio pod lupą naukow­ców z Harvardu. Dowo­dzą oni, że 75% pły­nów do elek­tro­nicz­nych papie­ro­sów zawiera sub­stan­cje powo­du­jące poważne uszko­dze­nia płuc. Jako głów­nego wino­wajcę wska­zują dwu­ace­tyl i ace­ty­lo­pro­pio­nyl wystę­pu­jące zazwy­czaj doda­wa­nych do aromatyzowanych liqu­idów. Sub­stan­cje te, przyj­mo­wana drogą wziewną przez dłuż­szy czas, mogą pro­wa­dzić do zro­sto­wego zapa­le­nie oskrze­li­ków (łac. bron­chio­li­tis obli­te­rans). Nad­mie­nię, że tzw., popkor­nowe płu­co’’ na­dal pozo­staje nie­ule­czal­nym scho­rze­niem. Nigdy nie jest za późno, by wyzbyć się nie­zdro­wych przy­zwy­cza­jeń. Mocno trzy­mam kciuki za wszyst­kich zry­wa­ją­cych z nało­giem.
   Zain­te­re­so­wa­nych tema­tem odsy­łam do cał­kiem świe­żut­kiej publi­ka­cji.
   ,,Fla­vo­ring Che­mi­cals in E-Ciga­ret­tes: Dia­ce­tyl, 2,3-Pen­ta­ne­dione, and Ace­toin in a Sam­ple of 51 1 Pro­ducts, Inc­lu­ding Fruit-, Candy-, and Cock­tail-Fla­vo­red E-Ciga­ret­tes,” Joseph G. Allen, Skye S Fla­ni­gan, Mal­lory LeBlanc, Jose Val­la­rino, Piers MacNau­gh­ton, James H. Ste­wart, David C. Chri­stiani, Envi­ron­men­tal Health Per­spec­ti­ves, 2015.

   Odpowiedz

Napisz swoją opinię

Twoja opinia jest ważna. Zarówno dla nas jak i innych osób korzystających z naszego serwisu.

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.
Obowiązkowe pola są oznaczone