Candida albicans a występowanie autyzmu

16 18 20

Przewód pokarmowy zasiedlany jest przez liczne rodzaje bakterii i grzybów. Równowaga mikroflory jelitowej niezbędna jest do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przypisuje się jej liczne funkcje, spośród których jedną z najważniejszych jest obrona ustroju przed patogenami. Współczesny tryb życia sprzyja degradacji tak istotnej części naszego organizmu. Antybiotykoterapia, stres, leki – to wszystko prowadzi do zburzenia właściwych proporcji pomiędzy bakteriami komensalnymi a chorobotwórczymi. Jednym z organizmów zasiedlających ludzkie jelita jest Candida albicans budząca w ostatnim czasie wiele kontrowersji.

Candida albicans

Candida albicans to gatunek grzyba z rzędu drożdżaków. Występuje w ludzkim organizmie w obrębie przewodu pokarmowego. Zgrupowany jest w małych koloniach, których rozprzestrzenianie hamuje układ odpornościowy i konkurencyjne mikroorganizmy.  Nie wpływa na organizm negatywnie dopóki układ immunologiczny jest wydolny. W przeciwnym wypadku może stać się przyczyną miejscowego zakażenia (kandydoza jamy ustnej czy przełyku) lub zagrażającemu życiu zakażenia układowego (np. kandydemia). Szczególnie narażone na zakażenia grzybicze są osoby ze zdiagnozowanym AIDS, cukrzycą, ale także przyjmujące doustne środki antykoncepcyjne, leki immunosupresyjne czy inhibitory pompy protonowej (stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka). W latach 80 poprzedniego wieku powstała teoria Zespołu nadwrażliwości na Candida, zgodnie z którą nadmierna kolonizacja C. albicans  wywołuje szereg objawów układowych, m.in. zaparcia, biegunki, wzdęcia, zapalenie zatok, nawracające zakażenia grzybicze pochwy, PMS, zaburzenia lękowe, zaburzenia koncentracji, zmęczenie, rozdrażnienie. W tym miejscu należy podkreślić, że do tej pory nie wykazano silnego związku pomiędzy wyżej wymienionymi symptomami a C.albicans, podobnie jak nie ma wystarczających dowodów na to, że dieta bogata w cukry proste przyczynia się do przerostu grzybów Candida. W ostatnich latach zrodziło się wiele teorii, które rozpowszechniane są nie jako hipotezy lecz fakty. C. albicans obwinia się o wiele niekorzystnych działań, w tym m.in. o udział w patogenezie alergii czy autyzmu.

Candida a autyzm

Autyzm należy do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych. Charakteryzuje się występowaniem u osoby nim dotkniętej trudności w komunikacji ze światem zewnętrznym, a także występowaniem specyficznych zachowań. Może przyjmować różne nasilenie. Przyczyna autyzmu wciąż pozostaje nieznana, jednak prawdopodobnym wydaje się udział czynników genetycznych. Do tej pory pojawiły się także hipotezy sugerujące związek pomiędzy układem immunologicznym a występowaniem autyzmu. W jednym z badań wykazano np. większe stężenie cytokin prozapalnych w śluzówkowym układzie odpornościowym u dzieci dotkniętych tym schorzeniem w porównaniu do grupy kontrolnej.

Podobnie w przypadku Candida albicans – w pracy opublikowanej w 2012 roku w „Journal of American Science” przedstawiono badania, w których u osób z autyzmem wykazano wyższą niż u osób zdrowych częstość zakażeń C. albicans. Może to sugerować pewną zależność między układem immunologicznym a występowaniem tego rodzaju zaburzeń.

Pod lupę wzięto także metabolity produkowane przez C.albicans i ich interakcje, które teoretycznie mogłyby prowadzić do powstania beta-alaniny, substancji o podobnej budowie chemicznej do  GABA – neurotransmitera, którego zwiększone stężenie obserwuje się u pacjentów autystycznych. W badaniu Autism Research Institute wykazano pewną poprawę w zachowaniu wśród dzieci cierpiących na autyzm po zastosowaniu leków przeciwgrzybicznych. Nie świadczy to jednoznacznie o głównej roli grzybów w patogenezie, może to być wynikiem innych właściwości powyższej terapii.

Konieczne jest podjęcie dalszych badań, które umożliwią ocenę skonstruowanych do tej pory hipotez. Brak jest jednoznacznych dowodów na to, że grzyby zasiedlające jelita odgrywają rolę w powstawaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Na ten moment wiele jest przypuszczeń, ale kolejne badania dają sprzeczne rezultaty.

Odkrycie konkretnego mechanizmu stojącego za występowaniem autyzmu jest zapewne kwestią dalekiej przyszłości. Będzie to proces bardzo długi, którego trudność polega na niesamowitej złożoności ludzkiego organizmu i wzajemnych powiązaniach pomiędzy wszystkimi układami. Warto śledzić postępy naukowców i być na bieżąco z kolejnymi odkryciami.

Literatura:

  • Caley J. Burrus; A biochemical rationale for the interaction between gastrointestinal yeast and autism; Medical Hypoteses, December 2012, Volume 79, Issue 6
  • Emam AM et al.; Candida Albicans Infection in Autism, Journal of American Science; 2012; 8(12)
  • Kirsty Yates, Ann Le Couteur; Diagnosing autism; Paediatrics and Child Health, 2009; 19: 55–59;
  • Paweł Rogalski; Kandydoza przewodu pokarmowego — fakty i mity; Gastroenterologia Kliniczna 2010, tom 2, nr 3;
Kup dietę online – od dietetyka
Opublikowano ponad miesiąc temu
Oceń artykuł
Candida albicans a występowanie autyzmu - 4.3/5. Oddano 7 głosy.
Autor artykułu:
, Dyplomowany dietetyk kliniczny. Wierzy, że odpowiednie żywienie jest kluczem do zdrowego i długiego życia.