Jesteś na:
trening

XXIV Międzynarodowy Bieg Uliczny po Ziemi Makowskiej

Wróć do kalendarza
Informacje
Kiedy:
14 maja 2016
10:00
Gdzie:
Dom Kultury
Kościuszki 5
Makow Podhalanski, małopolskie, Polska
Strona www:
https://www.facebook.com/events/890741214373207/
Organizatorzy:
Dom Kultury w Makowie Podhalańskim Ochotnicza Straż Pożarna ul. ul. Kościuszki 2, Makow Podhalanski Tel.: (0-33) 8771-481 E-mail: [email protected] www: http://www.makow-podhalanski.pl
Zapisy
na stronie organizatora
cena: 30.00 zł
termin: 07.05.2016
płatne na miejscu
cena: 40.00 zł
termin: 14.05.2016

Międzynarodowy Bieg Uliczny po Ziemi Makowskiej jest masową imprezą sportowo – rekreacyjną organizowaną od 1990 roku. Oprócz biegu głównego rozgrywanego na dystansie 10 km odbywają się również biegi w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych na dystansach dostosowanych do wieku uczestników. Od początków istnienia imprezy w kolejnych jej edycjach brali udział zawodnicy niepełnosprawni, zarówno zrzeszeni w klubach jak i zawodnicy niezrzeszeni. Po roku 2001, kiedy to z powodu zniszczeń dokonanych przez powódź bieg się nie odbył, w kolejnym roku zrezygnowano, ze względu na uszkodzenia nawierzchni ulic na trasie biegu, z rozgrywania zawodów w kategorii osób niepełnosprawnych. Obecnie, obserwując coraz większe zainteresowanie i popularność tej formy aktywności fizycznej, również wśród osób niepełnosprawnych, jak też przeprowadzonych remontów dróg, organizatorzy postanowili przywrócić tę kategorię w regulaminie naszego biegu. Po dokonaniu wstępnego rozeznania możemy spodziewać się udziału 20-25 osób niepełnosprawnych. Wiąże się to oczywiście z koniecznością wprowadzenia zmian w regulaminie (dodatkowa kategoria), zorganizowaniu szatni i toalet przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych. Organizatorzy zapewniają środki na nagrody dla zwycięzców w tej kategorii jak również koszulki, medale okolicznościowe oraz posiłki. Spodziewamy się, iż w kolejnych latach liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w naszym biegu będzie rosła, co w znacznej mierze podniesie rangę naszej imprezy i tym samym przyczyni się do jej popularności, przełamując jednocześnie bariery, również w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych.

 

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY:

  1. Burmistrz Makowa Podhalańskiego

  2. Miejski Klub Sportowy „Halniak”

  3. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim

II. TERMIN: 14.05.2016 r.

III. MIEJSCE: Maków Podhalański

IV. CEL IMPREZY:

  - popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,

  - promocja miasta, gminy i powiatu,

  - promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń.

IV. TRASA:

  1. Trasę biegu głównego stanowią ulice miasta Maków Podhalański (trasa posiada atest PZLA; bieg płaski, trasa okrężna; dystans 10.000 m: 1 pętla o długości 2 784,61 m, oraz 3 całe pętle – o długości 2 405,13 m każda; nawierzchnia: asfalt, trylinka, kostka brukowa).

  2. Pomiar czasu odbywać się będzie z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 14.05.2016r. (sobota) w godz. 11.00-14.30.

  3. Zawodników biegu obowiązuje limit czasu - 80 minut.

  4. Zawodnicy którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru startowego.

  5. Bieg juniorów – trasę biegu stanowią ulice miasta Maków Podhalański, przebieg jak pętli w biegu głównym (jedna pętla – 2 405,13 m).

  6. Biegi dzieci odbywać się będą na ulicy Kościuszki.

V. BIURO: Ochotnicza Straż Pożarna w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 2

  tel. (0-33) 8771-481, tel/fax (0-33)8771- 341, e-mail: [email protected]

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY XXIV MBUZM:

  11.00 – 13.30 - zapisy do biegów dzieci (biuro zawodów)

  11.00 – 14.00 - zapisy do biegu juniorów (biuro zawodów)

  11.00 – 15.00 - zapisy do biegu głównego (biuro zawodów)

  12.15 - uroczyste otwarcie

  12.30 - przedszkolaki (dziewczęta) 150 m

  12.40 - przedszkolaki (chłopcy) 150 m

  12.50 - dziewczęta (2008-2007) 150 m

  13.00 - chłopcy (2008-2007) 150 m

  13.10 - dziewczęta (2006-2005) 300 m

  13.20 - chłopcy (2006-2005) 300 m

  13.30 - dziewczęta (2004-2003) 400 m

  13.40 - chłopcy (2004-2003) 400 m

  13.50 - dziewczęta (2002-2000) 1.200 m

  14.00 - chłopcy (2002-2000) 1.600 m

  14.45 – dziewczęta i chłopcy (1999-1997) 2.396,5 m

  15.30 - start do biegu głównego 10.000 m

VII. UDZIAŁ:

  1. O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia.

  2. W biegu głównym uczestniczyć mogą osoby urodzone w 2000 roku i starsi.

  3. Osoby niepełnosprawne odpowiednio w poszczególnych kategoriach.

  4. Osoby, które do dnia 14.05.2016 r. nie ukończą 18-go roku życia winny przedstawić pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w biegu.

  5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.

  6. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

VIII. KLASYFIKACJA W BIEGU GŁÓWNYM:

  1. generalna kobiet

  2. generalna mężczyzn

  3. w kategoriach

    kobiet: mężczyzn:

    K 20 (2000-1987) M 20 (2000-1987)

    K 30 (1986-1977) M 30 (1986-1977)

    K 40 (1976 - 1967) M 40 (1976-1967)

    K 50 (1966 i starsi) M 50 (1966-1957) M 60 (1956 i starsi)

  4. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu.

  Osoby niepełnosprawne, by zostać zakwalifikowanym do tej grupy mają obowiązek okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

IX. ZGŁOSZENIA:

  1. Zapisy do biegu głównego on-line poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora www.makow-podhalanski.pl lub osobiście w dniu zawodów w dniu Biegu (Biuro Zawodów).

  2. Przy zapisie on-line Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do wpłacenia 30 zł wpisowego na konto Organizatora:

  MIEJSKI KLUB SPORTOWY „HALNIAK” ul. Sportowa 2 34-220 Maków Podhalański

  rachunek bankowy nr: 08 8799 0001 0010 0100 1078 0001 Bank Spółdzielczy Jordanów o/Maków Podhalański (wpłata na konto do dnia 07.05.2016r.).

  2a.Osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat startowych.

  3. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.

  4. W przypadku opłaty startowej uiszczonej przelewem przy weryfikacji w biurze zawodów należy okazać się dowodem wpłaty w formie wydruku.

  5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

  6. Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.

  7. W dniu zawodów opłata startowa wynosi 40 zł.

  8. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: elektroniczny pomiar czasu, numer startowy, agrafki, koszulkę, pamiątkowy medal, ciepły posiłek, napoje na trasie i mecie.

X. NAGRODY:

  1. Biegi dzieci: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

  2. Biegi juniorów: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

  3. Osoby niepełnosprawne: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

  3. Bieg główny: nagrody finansowe, puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

  4. Nagrody w biegu głównym:

    klasyfikacja generalna:

    Kobiety: Mężczyźni:

    I miejsce – 700 zł I miejsce – 1.100 zł

    II miejsce – 500 zł II miejsce – 760 zł

    III miejsce – 400 zł III miejsce – 600 zł

    IV miejsce – 500 zł

  5.W kategoriach wiekowych (nagrody nie dublują się) - nagrody rzeczowe.

  6. Nagrody finansowe będą wypłacane (wydawane) bezpośrednio po zakończeniu Biegu, po ogłoszeniu wyników oraz ceremonii dekoracji przy Biurze Zawodów obok OSP na estradzie „Makowianka” w Makowie Podhalańskim (ok. godz. 17:00).

  7.Wypłata (wydanie) nagrody nastąpi pod warunkiem okazania dokumentu tożsamości przez osobę odbierającą nagrodę.

  8. Od nagrody, której wartość przekroczy 760 PLN brutto zgodnie z ustawą o podatku zryczałtowanym zostanie potrącony podatek w wysokości 10% od wartości nagrody.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe.

  2. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki.

  4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, klub, e-mail dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

  5. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu.

Redaktorzy:
Dodano: 22 marca 2016
Data aktualizacji: 22 marca 2016
Zgłoś zmiany, edytuj wydarzenie:

Ocena

Aby móc wystawić ocenę

Wydarzenie nie zostało jeszcze ocenione.

Wydarzenia - Makow Podhalanski

26.08.2017, Kraków inne wydarzenie
26.08.2017, Kraków inne wydarzenie
26.08.2017, Zabierzów inne wydarzenie
02.09.2017, Kraków inne wydarzenie
03.09.2017, Kraków inne wydarzenie
01.10.2017, Kraków inne wydarzenie
07.10.2017, Kraków inne wydarzenie
15.10.2017, Kraków inne wydarzenie