Jesteś na:
inne wydarzenie

III Półmaraton Gliwicki

Wróć do kalendarza
Informacje
Kiedy:
23 października 2016
10:00
Gdzie:
Półmaraton Gliwicki
Kościuszki 11/1
Gliwice, śląskie, Polska
Organizatorzy:
Półmaraton Gliwicki
Zapisy:
brak, bez rezerwacji

Regulamin Półmaratonu Gliwickiego

I Cel imprezy

Promocja Gliwic poprzez organizację biegu na dystansie półmaratońskim, krótszego biegu Nordic Walking oraz imprez towarzyszących, w tym biegów dla dzieci i młodzieży.

Rozwijanie sportowych, przede wszystkim lekkoatletycznych zainteresowań mieszkańców miasta poprzez pokazanie im ile zabawy i radości może dostarczyć udział w dobrze zorganizowanej imprezie sportowej.

Rozwijanie zainteresowań społecznych związanych z lekkoatletyką – poprzez umożliwienie uczestnictwa (czynnego- jako biegacz, lub biernego – jako kibic) w imprezie sportowej.

Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport.

Aktywizacja społeczności gliwickich biegaczy poprzez zachęcenie ich do udziału – a także współorganizacji – półmaratonu.

Projekt dofinansowany jest z budżetu Miasta Gliwice.

II Organizator: Fundacja Bieg Rzeźnika

III. Dystans: półmaraton (21097,5m) oraz ok. ¼ maratonu (Nordic Walking, bieg towarzyszący)

IV. Trasa i termin biegu: Start biegu odbędzie się w niedzielę, 23 października 2016 o godz. 10:00, okolice Centrum Edukacji i Biznesu GAPR Sp. z o.o.

Biuro Zawodów będzie otwarte 22 października 2016, Centrum Edukacji i Biznesu GAPR Sp. z o.o.

Trasa: (wstępnie) http://way2a.com/track_details/1872,polmaraton-gliwicki maraton-gliwicki

V Limit czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.

VI Uczestnictwo

1. W zawodach udział mogą brać zawodnicy, którzy

• w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,

• przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

• dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,

• dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu (lub w dzień startu rano).

2. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie www.polmaratongliwicki.pl.

VII Wpisowe

40zł – do 1 maja 2016r.

50zł – od 2 maja do 1 lipca 2016r.

55zł – od 1 lipca do 15 sierpnia 2016r.

60zł – od 16 sierpnia do 30 września 2016r.

70zł – od 1 października do 16 października 2016,

90 zł - w biurze zawodów

Posiadacze kart „Rodzina3+” oraz „Gliwicki Senior 67+ i 75+” mają prawo do 50% zniżki przy zapisach.

2. Dane do wpłat:

Fundacja Bieg Rzeźnika

Kościuszki 11/1

44-100 Gliwice

17 1090 1766 0000 0001 2311 9917

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji lub imię, nazwisko i rok urodzenia. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

Koszulkę lub inny element garderoby sportowej (np. chusta wielofunkcyjna, czapeczka – ostateczne rozwiązanie podamy w późniejszym terminie)

wodę, napoje izotoniczne i lekkie posiłki serwowane na trasie,

ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się po 16 października 2016.

IX Klasyfikacja i nagrody

Podczas Półmaratonu Gliwickiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

Klasyfikacje wiekowe:

- K,M-16 - (18-19 lat) - 1998-1997

- K,M-20 - (20-29 lat) - 1996-1987

- K,M-30 - (30-39 lat) -1986-1977

- K,M-40 - (40-49 lat) -1976-1967

- K,M-50 - (50-59 lat) - 1966-1957

- K,M-60 - (60-69 lat) - 1956-1947

- K,M-70 - (powyżej 70 lat) - 1946 i starsi

Do startu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 23 października 2016 roku ukończyły lat 18.

Klasyfikacja mieszkańców miasta Gliwice (na podstawie dowodu zameldowania).

Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu.

Klasyfikacja zawodnika w tej kategorii wymaga okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Organizator nie dopuszcza do startu wózków.

Nagrody i wyróżnienia dla kończących bieg przyznawane będą w klasyfikacji generalnej, w klasyfikacjach wiekowych oraz z klasyfikacji gliwiczan i osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Okolicznościowy dyplom można będzie pobrać ze strony organizatora po wpisaniu swojego numeru startowego.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).

X Bezpieczeństwo uczestników biegu

1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.

2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.

3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.

XI Dane osobowe

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

XII Ochrona wizerunku

Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu, Fundacji Bieg Rzeźnika.

XIII Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.

3. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Redaktorzy:
Dodano: 26 lipca 2016
Data aktualizacji: 26 lipca 2016
Zgłoś zmiany, edytuj wydarzenie:

Ocena

Aby móc wystawić ocenę

Wydarzenie nie zostało jeszcze ocenione.